Luminos

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 160  of mail ons

Vergelijkende studie kleefmechanisme versus hoogspanningsrooster

Vliegen kunnen dragers zijn van verschillende ziektekiemen en kunnen – via besmet voedsel – de oorzaak zijn van salmonella en andere soorten voedselvergiftigingen.

This video player requires JavaScript.

Een aantal studies werden uitgevoerd om de effectiviteit van vliegenvangers met hoogspanningsroosters te testen. Algemeen werd geconcludeerd dat dit soort vliegenvangers mogelijk schade kan berokkenen aan de goede reputatie van een bedrijf als ze op de verkeerde plaatsen gebruikt worden.

Om het risico op een besmetting van voedsel tot een minimum te beperken, is het essentieel om vliegen zo snel mogelijk te verwijderen uit omgevingen waar voedsel bereid, opgeslagen of geserveerd wordt. Een vliegenvanger met kleefplaat of kleefrol is een snelle en gemakkelijke oplossing voor het vangen van vliegen in een keuken, restaurant, café of opslagplaats. Maar vaak worden nog vliegenvangers met hoogspanningsroosters gebruikt die de vlieg elektrocuteren. Dit kan leiden tot besmetting van voedsel door rondvliegende insectendeeltjes.

Hoe werkt een vliegenvanger met hoogspanningsrooster?

Elektrische vliegenvangers maken gebruik van blauw ultra-violet licht om vliegen aan te trekken. De vliegen worden gedood door een elektrische schok. Er bestaan zeer veel elektrische vliegenvangers met hoogspanning waarbij de vlieg bij contact met het hoogspanningsrooster uiteenspat en er potentieel schadelijke, microscopisch kleine insectendeeltjes verspreid worden. Deze insectendeeltjes kunnen in voedsel terechtkomen of op oppervlakken waarop voedsel bereid wordt.

De studies naar de effectiviteit van deze vliegenvangers met hoogspanning bewijzen dat de aanwezigheid van insectenpartikeltjes een risico kunnen vormen voor de goede naam van een onderneming.

Voor meer informatie: download hier het Rentokil Research Paper (PDF)

Vergelijkende test met de Luminos elektrische vliegenlamp van Rentokil en de vliegenvangers met hoogspanningsrooster

De Rentokil test is gebaseerd op het loslaten van 100 huisvliegen (Musca domestica) in een standaard testruimte. Het aantal gevangen vliegen werd op regelmatige tijdstippen geregistreerd over een periode van zeven uren. Deze vliegenvangertest werd minstens zes maal herhaald om er zeker van te zijn dat het resultaat een realistische weergave is van de vangstresultaten van de verschillende types vliegenvangers. De zogenaamde “half-waarde-tijd-test” werd uitgevoerd met de Rentokil Luminos vliegenvangers en gelijkaardige vliegenvangers met hoogspanning van dezelfde grootte.

Hoewel deze resultaten gevisualiseerd kunnen worden in een grafiek, blijft het moeilijk om degelijke vergelijkingen te maken tussen meerdere elektrische vliegenvangers. Dat is dan ook de reden waarom Rentokil het concept van “Half-waarde-tijd” heeft ontwikkeld: de tijd die een elektrische vliegenvanger nodig heeft om 50% van de losgelaten vliegen in de testkamer te vangen.

Met andere woorden vertegenwoordigt dit cijfer de gemiddelde levensverwachting van een vlieg die in de testkamer wordt losgelaten voordat ze gevangen wordt door de vliegenvanger. Hoe lager de Half-waarde-tijd, hoe effectiever het apparaat.

De cijfers tonen aan dat een Luminos vliegenvanger met kleefplaat tweemaal sneller vliegen vangt dan een gelijkaardige vliegenvanger met hoogspanningsrooster. Concreet betekent dit dat het risico op besmetting en overdracht van ziektekiemen in ruimtes waar voedsel verwerkt, opgediend of opgeslagen wordt veel lager is met de Rentokil Luminos vliegenvanger met kleefmechanisme.

Elektrische vliegenvangers die gebruik maken van kleefplaten om vliegen te vangen zijn bovendien ook geschikt voor analysedoeleinden. De kleefborden worden op regelmatige tijdstippen vervangen en het aantal gevangen vliegen dat op de lijmplaat kleeft, is een goede indicatie voor wanneer en waar de insectenwering in een gebouw moet aangebracht of verbeterd worden.

De elektrische vliegenvangers die gebruik maken van de inkapseltechniek zoals de Luminos 3 Plus, vangen de vliegen op een zelfklevende rol die op vooraf ingestelde tijdstippen oprolt zodat de vliegen volledig ingekapseld worden. Dit heeft als voordeel dat het vangstoppervlak zeer regelmatig schoongemaakt wordt – wat erg handig is in stoffige omgevingen. Deze soort vliegenvangers zijn minder geschikt voor analyse van de vangstresultaten omdat het aantal gevangen vliegen die op de rol ingekapseld worden moeilijk te tellen is. Het gebruik van vliegenvangers met inkapseltechniek vermindert aanzienlijk het risico op besmetting op plaatsen waar met voedsel gewerkt wordt.

De kans dat een vliegenvanger met kleefmechanisme alle vliegen vangt die erop landen is erg hoog. Bij een vliegenvanger met hoogspanningsrooster is het de bedoeling dat het insect een dodelijke elektrische schok krijgt, maar dat is lang niet altijd het geval. Soms zie je nog kreupele vliegen die niet meer kunnen vliegen maar nog wel rondlopen op oppervlakken waarop voedsel bereid wordt.

Het gebruik van hoogspanningsvliegenvangers in ruimtes waar voeding verwerkt wordt houdt twee risico’s in: vliegen kunnen langer rondvliegen in de ruimte doordat de vliegenvanger minder snel vliegen vangt en rondvliegende insectendeeltjes verhogen het risico op besmetting van voedsel.