$imgalt

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 160  of mail ons

Effectiviteitstest van een elektrische vliegenlamp

Er wordt veel gesproken over de effectiviteit van elektrische vliegenvangers en het is niet altijd evident om uit te maken welk toestel geschikt is voor een bepaalde omgeving. Om dit probleem op te lossen heeft Rentokil een standaard test ontwikkeld om de performantie van elektrische vliegenvangers te meten en met elkaar te vergelijken.

Tegenstrijdige beweringen

Alle producenten beweren dat hun vliegenlamp de beste is, maar er bestaat geen algemene methode om hun effectiviteit te meten en er worden verschillende maatstaven gehanteerd als referentie:

  • Sommige producenten drukken performantie uit in functie van het stroomverbruik (bv. twee 36W lampen) maar dit zegt niet noodzakelijk iets over de UV output van een toestel en er zijn veel andere factoren die de performantie kunnen beïnvloeden.

  • Anderen drukken de effectiviteit uit in functie van de oppervlakte (bv. 80 m²), maar dit is meer marketing dan wetenschap – er bestaat een complex verband tussen de UV output en de graad van aantrekking en dit is geen bruikbare maatstaf.

  • Daarnaast zijn er verschillende beweringen die verband houden met het design van een toestel zoals het gebruik van reflectoren, verschillende materialen voor de vervaardiging van de dekplaat en de positionering van het kleefbord. Deze factoren hebben wel degelijk een invloed, maar ze worden vaak overschat.

Eigenlijk is de enige echte manier om de effectiviteit van een elektrische vliegenlamp te bepalen, het registreren van de tijdsduur waarin een toestel vliegen vangt in een ruimte waar een vast aantal vliegen wordt losgelaten. Deze methode vormt de basis voor de Rentokil test voor de effectiviteit van vliegenvangers.

Effectiviteitstest

De Rentokil test is gebaseerd op het loslaten van 100 huisvliegen (Musca domestica) in een standaard testruimte. Het aantal gevangen vliegen wordt op regelmatige tijdstippen genoteerd en dit over een totale periode van 7 uren. Deze test wordt minstens zes keer overgedaan om er zeker van te zijn dat het bekomen cijfer een waarheidsgetrouw beeld geeft van de performantie.

Hoewel deze resultaten kunnen opgetekend worden in een grafiek, blijft het moeilijk om degelijke vergelijkingen te maken tussen meerdere toestellen. Dat is dan ook de reden waarom Rentokil het concept van “Half-Life measure” heeft ontwikkeld: de tijd die een elektrische vliegenvanger nodig heeft om 50% van de losgelaten vliegen in de testkamer te vangen.

Met andere woorden vertegenwoordigt dit cijfer de gemiddelde levensverwachting van een vlieg die in de testkamer wordt losgelaten vooraleer ze gevangen wordt door de vliegenvanger. Hoe lager het Half-Life, hoe effectiever het toestel.

Het Rentokil Lumnia Gamma

Rentokil heeft deze strenge testmethode gebruikt om zijn gamma Lumnia vliegenvangers te ontwikkelen en verder te perfectioneren. Het resultaat is een optimale prijs/effectiviteit verhouding voor elk toestel uit de categorie.

Uit deze testen is gebleken dat de Lumnia vliegenvangers steeds de vliegenvangers - van een andere producent maar uit dezelfde prijsklasse - overtreft. Rentokil heeft de testen uitgevoerd met veel verschillende concurrerende apparaten en kan de hogere performantie van het Lumnia gamma aantonen.

Research & Development

Rentokil voert regelmatig testen uit op vliegenvangers aan de hand van een wetenschappelijke methode om te achterhalen of de toestellen efficiënt en effectief zijn. De testen worden gedaan door experts in speciaal daarvoor bestemde testkamers van het Rentokil European Technical Centre te Horsham.

Rentokil garandeert een constante perfectionering van zijn producten en verbindt zich ertoe om steeds nieuwe verbeteringen aan het gamma elektrische vliegenvangers te ontwikkelen, te testen en te vergelijken met concurrerende toestellen zodat onze apparaten steeds aan de hoogste eisen voldoen.

Wij nodigen concurrerende producenten uit om toezicht te houden op het testen van hun toestellen bij Rentokil, maar als tegenprestatie vragen wij wel dat de resultaten van de testen gepubliceerd worden naast die van het overeenkomstige Luminos toestel.