Veiligheid & Gezondheid

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 160  of mail ons

De Health & Safety Manager aan het woord

Dirk Van Roosbroeck werkt sinds 1979 voor Rentokil en vervulde er reeds verschillende functies. In september 2004 werd hij benoemd tot Technical Manager voor de divisie Pest Control. In juni 2006 kreeg hij eveneens de verantwoordelijkheid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu toegewezen.

De bezorgdheid voor het milieu is over de jaren heen steeds belangrijker geworden. Hoe staan we ervoor volgens jou?

Wat betreft het verminderen van de schade, de besmetting van voedsel en de verspreiding van ziekten door ongedierte draagt de industrie van de ongediertebestrijding al sinds jaren bij tot de bescherming van het milieu in de meest ruime betekenis van het woord. De uitdaging voor de toekomst bestaat erin om steeds efficiëntere methoden en producten te ontwikkelen die geen gebruik maken van onvervangbare materialen, die geen hoge energiekosten met zich meebrengen en die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden met een minimum aan afval. Tegelijkertijd moeten wij onze medewerkers aanzetten om hun eigen, persoonlijke bijdrage te leveren voor een beter milieubehoud.

Wat is het leukste aan je job?

Zowel als Preventieadviseur als Technical Manager is het van essentieel belang om uitstekende contacten te onderhouden met personen afkomstig uit heel uiteenlopende disciplines : technici en collega’s – dat spreekt voor zich - maar ook leveranciers, arbeidsgeneesheren, overheid, concurrenten, collega-preventieadviseurs en uiteraard ook klanten. Vaak merk je dat identieke problemen op zeer verschillende wijzen beoordeeld worden, afhankelijk van iemands achtergrond en situatie.

…en wat is de grootste uitdaging?

De opleiding tot Preventieadviseur is in België voornamelijk een theoretische opleiding, met veel aandacht voor wetgeving en reglementen, en in België betekent dit zowel Europese, Federale en Regionale regelgeving. Het omzetten van deze boekenwijsheid naar een bruikbaar en efficiënt veiligheidsbeleid blijft zowel voor mezelf als voor het bedrijf een belangrijke opdracht.

In welke sector werkte je voor het eerst: in ongediertebestrijding of in health & safety?

Voor ik benoemd werd tot Technical Manager was ik net geen 10 jaar Service Manager van de afdeling Hygiëne. In deze functie heb ik het toenemend belang ervaren van Veiligheid, Gezondheid en Milieu zowel voor onze technici als voor onze klanten. VGM is steeds één van mijn belangrijkste bezorgdheden geweest, gezien de mogelijk negatieve impact op de werknemers, klanten en milieu. Het voeren van een Preventiebeleid is ondertussen veel meer geworden dan enkel het voorkomen van arbeidsongevallen. We spreken dan ook steeds meer over het voeren van een ‘Welzijnsbeleid’.

Het moet een hele uitdaging zijn om het belang van veiligheid en gezondheid bij te brengen aan alle werknemers aangezien het slechts zelden voorkomt dat ze allemaal lang genoeg samen zijn om direct met hen te communiceren?

Dit kan enkel door reeds van bij de aanwerving van personeel voldoende aandacht te besteden aan Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Iedere nieuwe werknemer moet een vastgelegd opleidingstraject doorlopen, zowel intern als extern. Bij elk van deze opleidingen is VGM een vast onderwerp. Bovendien maak ik bij elke aanwerving tijd voor een gesprek met de nieuwe werknemer waarin ik het expliciet heb over de VGM-eisen die we stellen.

Het belang van VGM wordt trouwens gedurende heel hun verdere loopbaan benadrukt door het organiseren van opleidingen, toolboxmeetings en ook tijdens vergaderingen. Onze VCA** certificatie maakt dat VGM voor Rentokil geen vrijblijvend onderwerp is. Gelukkig kan ik rekenen op een team van service supervisors en managers dat dagelijks in contact staat met de technici. Verder staat het in gebruik nemen van de meest recente PDA’s (zakcomputers) op de agenda wat de mogelijkheden tot directe communicatie aanzienlijk zal verhogen.

Welke invloed heeft de alsmaar strengere en gedetailleerde wetgeving op jouw job? Maakt het de zaken moeilijker of juist gemakkelijker?

Het is inderdaad een feit dat de uitbreiding van de wetgeving, en meer bepaald de interpretatie ervan, meer tijd vergt. In het algemeen vind ik dat de naleving van de wet het nemen van nieuwe initiatieven niet in de weg mag staan, maar dat ze eerder de productiviteit en de rentabiliteit moet stimuleren. Het is soms moeilijk het onderscheid te maken tussen enerzijds de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid die eerder ‘doelgericht’ is en anderzijds de milieuwetgeving die veel normerender is. Dat is dan ook de reden waarom we ze niet als aparte elementen mogen beschouwen, maar dat we beide zouden moeten integreren in een globaal, efficiënt risico management programma dat gemakkelijk te begrijpen is voor al onze werknemers en dat door iedereen gerespecteerd wordt.