Veiligheid & Gezondheid

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 123  of mail ons

Veiligheid & Gezondheid

Rentokil Pest Control beschikt over een aantal Veiligheids- en Gezondheidsrichtlijnen die al onze medewerkers moeten volgen. De invoering en naleving van deze beleidslijnen vormen een belangrijke bijdrage tot de constante verbetering van de gezondheid en veiligheid die we in onze organisatie nastreven.

U kunt hier ook onderstaande documenten downloaden:

H&S Beleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

Voor meer informatie over onze veiligheids- en gezondheidspolitiek kan u het interview lezen met onze health & safety expert