Reporting

Rapportagemogelijkheden

Neem contact met ons op via 0800 20 160  of mail ons

Rentokil Basic System Plus - al uw rapporten verzameld in een map

Ongedierte vormt voor elk bedrijf een risico. Door de registratie van de werkzaamheden van onze servicemedewerker in een map, hebt u inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen. Bovendien wordt u geadviseerd over te nemen acties. Zo haalt u optimaal rendement uit uw investering en hebt u alle documenten bij de hand die u nodig hebt bij een eventuele controle van het FAVV of een auditorganisatie.

De rapportmap kan, afhankelijk van uw keuze, de volgende onderdelen bevatten:

  • Contract - Een copij van de overeenkomst tussen Rentokil en de klant: welke soorten ongedierte worden behandeld, hoe vaak, enz.

  • Actierapport - Hierin wordt van elk bezoek verslag gedaan van geconstateerde besmettingen en van genomen en nog te nemen actie(s) door Rentokil Pest Control. Ook wordt hierin aanbevolen welke maatregelen u het best kunt nemen.

  • Plattegrond - Hierop worden voor uw bedrijf alle detectiemiddelen aangegeven per ruimte en soort.

  • Controlestaat - De controlestaat vermeldt iedere afdeling in uw bedrijf en toont exact de detectie middelen per afdeling die onder het contract vallen. Ook de inspectiedata worden hierop genoteerd.

  • Klantencommunicatie - Op dit formulier kunt u aangeven waarop Rentokil Pest Control actie moet ondernemen bij de eerst volgende inspectie.

  • Samenvatting - De samenvatting geeft u en Rentokil Pest Control een up-to-date overzicht van de bevindingen van de inspecties, de eventueel geconstateerde overlast van ongedierte en de ondernomen actie.