Hotels

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 123  of mail ons

Risicobeoordeling

Het doel van deze audit is u te helpen vaststellen of uw hotel risico loopt op een ongedierteplaag. Lees onderstaande vragen en beantwoord ze voor uw hotel. Uw antwoorden zijn strikt vertrouwelijk en worden niet door ons bewaard.

Vindt uw personeel het moeilijk om ongedierte of de symptomen van een ongedierteplaag te herkennen?