Wetenschap Lumnia

Lumnia

Bereikbaar 24/7. Neem contact met ons op via 0800 20 160  of mail ons

De technologie achter de Lumnia elektrische vliegenvangers

Er is al veel gezegd en geschreven over de effectiviteit van elektrische vliegenvangers en voor klanten is het niet altijd evident om te weten welke elektrische vliegenvanger het best past in hun omgeving.
Hoe sneller vliegen verwijderd worden, hoe kleiner het risico dat vliegen ziektes overbrengen zoals shigellose of salmonellose.
Het wetenschappelijk onderzoek en de analyse van Rentokil naar de effectiviteit van elektrische vliegenvangers, heeft uitgewezen dat ledtechnologie de effectiviteit van een toestel aanzienlijk verbetert.
Voordelen van ledtechnologie:

  • Minder energieverbruik
  • Even grote vangstratio
  • Ledlampen moeten maar om de 3 jaar vervangen worden (fosforlampen elk jaar)

Het Rentokil onderzoek naar elektrische vliegenvangers

Onderzoek hoe vliegen en insecten het effectiefst kunnen gevangen en gedood worden vormt de basis voor talloze studies die werden uitgevoerd door het team van deskundige wetenschappers van het Rentokil Global Technical Centre.


De twee belangrijkste onderzoeksterreinen zijn:

  1. Inzicht in de fysica achter de biologische aantrekkingskracht van licht op vliegen
  2. Het testen van insectenlampen op basis van standaard halfwaardemetingen

Dit onderzoek heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van onze nieuwste serie Lumnia vliegenvangers met gebruik van ledtechnologie, die de meest efficiënte methode is gebleken om vliegen naar een vliegenlamp te lokken.

Ledlampen tegen vliegen

Leds produceren intense UV-A lichtstralen die verder doordringen in de omgeving en die voor bepaalde insecten zoals kamervliegen aantrekkelijker blijken te zijn dan het licht dat traditionele fosforlampen produceren.
Kamervliegen worden aangetrokken door UV-A omdat hun ogen gevoelig zijn voor licht van die golflengte.
Golflengten van licht dat buiten het zichtbare spectrum valt, zijn aantrekkelijker voor kamervliegen dan die daarbuiten.

WAAROM WORDEN VLIEGEN AANGETROKKEN DOOR LICHT?

De manier waarop organismen reageren op licht noemen we fototaxie.
Sommige dieren, zoals kakkerlakken of regenwormen, zijn negatief fototactisch - wat betekent dat ze worden afgestoten door blootstelling aan licht. Motten, vliegen en veel andere vliegende insecten zijn positief fototactisch en worden dus op natuurlijke wijze aangetrokken door licht.
Hoewel er geen enkele wetenschappelijke verklaring bestaat voor aantrekking van vliegen door licht, zijn er verschillende theorieën waarom dit toch gebeurt.

Licht gebruikt voor veiligheid

Door sommige insecten kan een heldere lichtbron beschouwd worden als een teken van veiligheid. Lichtbronnen bevinden zich gewoonlijk op een hogere plaats, dus door instinctief de richting van het licht op te zoeken blijven insecten gevrijwaard van gevaren op de grond.

Licht gebruikt voor navigatie

Een andere populaire theorie is dat insecten licht als navigatiehulpmiddel gebruiken.
Een insect dat in een bepaalde richting wilt vliegen, kan bijvoorbeeld zijn richting bepalen door een natuurlijke lichtbron als de zon of de maan aan zijn rechterkant te houden.
Deze methode werkt goed zolang de lichtbron zowel constant als op een afstand blijft.
Als een insect een andere lichtbron tegenkomt, zoals een ronde buitenlamp, raakt het in de war. Dat verklaart waarom een nachtvlinder rond een lamp kan blijven cirkelen, omdat hij instinctief het licht aan een bepaalde kant van zijn lichaam wil houden als navigatiehulp bij zijn route.

Kunstlicht versus daglicht

Er is in de wetenschappelijke wereld enige discussie over waarom een positief fototactisch insect blijft rondvliegen rondom een kunstmatige lichtbron, zelfs wanneer er natuurlijk licht beschikbaar is.
Sommigen zijn van mening dat het insect niet wordt aangetrokken door het licht zelf, maar door de duisternis eromheen.
Anderen suggereren dat insectenogen, die vaak meerdere lenzen bevatten, moeite hebben om zich aan te passen van licht naar donker. Daardoor raakt het insect nachtblind en kwetsbaar voor roofdieren, zodat het insect het mogelijk veiliger vindt in het licht te blijven dan weg te vliegen.

Testen van vliegenvangers

Sinds 2008 beschikt het Rentokil Global Technical Centre over twee ruimtes die speciaal gebouwd werden voor het testen van elektrische vliegenvangers. De toestellen worden vergeleken met behulp van een standaard prestatietest: de halfwaardemeting.
Al onze vliegenlampen, inclusief de nieuwe serie Lumnia vliegenvangers, worden aan dezelfde strenge tests onderworpen.

Halfwaardemeting

Om de effectiviteit van vliegenvangers te onderzoeken hebben we een standaard halfwaardemeting ontworpen om de prestaties op wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten, zodat klanten producten met elkaar kunnen vergelijken.

Grafiek 1: Halfwaardetijd in minuten voor verschillende vliegenvangers
Grafiek 1 toont de halfwaardetijd voor vangstratio, waarbij de Lumnia (rood) het snelst vliegen vangt.

Grafiek 2: Uitleg halfwaardetijd
In plaats van het direct aflezen van het vangstpercentage (blauw) toont grafiek 2 hoe de halfwaardetijd (rood) een meting is van het aantal vliegen dat het snelst gevangen is.

De Rentokiltest gaat uit van 100 kamervliegen (Musca domestica) die zijn vrijgelaten in een standaard testruimte waarin een elektrische vliegenvanger geplaatst is, waarbij het aantal gevangen vliegen met regelmatige tussenpozen wordt geteld gedurende een periode van zeven uur.

  • Voor een eerlijke weerspiegeling van de prestatie in de loop van de tijd wordt dit proces ten minste zes maal herhaald.
  • De halfwaardetijd staat voor de tijd die nodig is om 50% van de in de testruimte losgelaten vliegen te elimineren.
  • Hoe lager de halfwaardetijd, hoe effectiever het toestel.
Neem contact op voor effectieve vliegenbestrijding met Lumnia